Fotos vom Staromestske namesti, dem Platz im Altstadtkern von Prag.

Staromestske namesti - Old Town Square in Prag, Tschechien

Staromestske namesti - Old Town Square in Prag, Tschechien

Staromestske namesti - Old Town Square in Prag, Tschechien

Staromestske namesti - Old Town Square in Prag, Tschechien

Staromestske namesti - Old Town Square in Prag, Tschechien

Staromestske namesti - Old Town Square in Prag, Tschechien